Maus
Maus Màlou van het Haskerhûs

Geb: 02-07-2003
gen PRA: AA
cataract: vrij